De Veldrakker is een middelgrote openbare basisschool in de wijk Batau-Noord, waar alle kinderen met ieder hun eigen achtergrond zich thuis voelen.

Ons uitgangspunt is “Klassikaal onderwijs met veel individuele aandacht voor de leerling”.

Dat kunt u onder andere terugzien in de tijd die we besteden aan het aanleren van de basisvaardigheden rekenen en taal en in het aanbieden van instructie op verschillende niveaus.

Op de Veldrakker staan de kinderen centraal. Een open communicatie met kinderen en ouders symboliseert dat. Wij zijn gastvrij en laagdrempelig.

We leiden onze leerlingen op voor de toekomst. Onze kernwaarden hierbij zijn:

kindvriendelijk, innovatief en resultaatgericht.

Kalender

2016 -2017

Vakanties:

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie: 24 december 2016 t/m 08 januari 2017
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 05 maart 2017
Paasweekend: 14 t/m 17 april 2017
Meivakantie: 22 april t/m 07 mei 2017
Zomervakantie: 08 juli t/m 20 augustus 2017

Vrije dagen:

Hemelvaartweekend: 25 t/m 28 mei 2017
Pinksterweekend: 3 t/m 5 juni 2017
Studiedag: 07 juli 2017

Vrije middagen: 22 december (Kerst)

 

Laatste Nieuws

Veldrakker nog steeds de beste

RTL heeft de cito-uitslagen van alle basisscholen in Nederland weer met elkaar vergeleken en ook dit jaar zijn OBS De Veldrakker en OBS De Schakel weer als beste uit de bus gekomen in Nieuwegein. Met een gezamenlijk rapportcijfer van 8,2 scoren we nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde van een 7.

RTL-nieuws over arme en rijke kinderen

Ed Booms in RTL-nieuws  (Klik om het te bekijken)