RTL heeft de cito-uitslagen van alle basisscholen in Nederland weer met elkaar vergeleken en ook dit jaar zijn OBS De Veldrakker en OBS De Schakel weer als beste uit de bus gekomen in Nieuwegein. Met een gezamenlijk rapportcijfer van 8,2 scoren we nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde van een 7.

Sinds RTL jaarlijks de scholen een rapportcijfer geeft voor het resultaat van de cito-eindtoetsen, voeren De Veldrakker en De Schakel de lijst aan in Nieuwegein. De scholen krijgen steeds samen één rapportcijfer, omdat zij administratief een eenheid zijn.

In het mooie rapportcijfer zien wij de bevestiging dat het onderwijs goed op orde is. Met hard werken, goede leerkrachten en een uitgebalanceerd lesprogramma tillen we onze leerlingen naar een zo hoog mogelijk niveau binnen hun mogelijkheden. Onder het motto van de stichting Robijn ´Ieder kind een persoonlijk record!´ kijken we per kind hoe het optimaal kan leren en groeien. We zijn vanzelfsprekend trots op het mooie cijfer, maar we blijven ook nuchter onder het resultaat.  Het mooie rapportcijfer is geenszins een reden om achterover te leunen. Als school moeten we een dergelijk cijfer dagelijks waarmaken. Goed onderwijs is nl. veel meer dan wat je terugziet in de citoscores van de leerlingen. We zetten ons iedere dag opnieuw in om op een leuke en zinvolle manier alles uit de leerlingen te halen. En dat dat lukt, zien we onder andere aan de goede score in het RTL onderzoek.

Kalender

2017-2018

Vakanties:

Herfstvakantie:            14 t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie:             23 december 2017 t/m 07 januari 2018

Voorjaarsvakantie:      24 februari t/m 04 maart 2018

Paasvakantie:             30 maart t/m 02 april 2018

Meivakantie:                21 april t/m 06 mei 2018

Hemelvaartvakantie:   10 t/m 13 mei 2018

Pinkstervakantie:        19 t/m 21 mei 2018              

Zomervakantie:           14 juli t/m 26 augustus 2016

 

Studiedagen: 
Maandag 23 oktober 2017, aansluitend op de Herfstvakantie,
Woensdag 8 november 2017, 
Woensdag 6 december 2017, 
Donderdagmiddag 21 december (’s avonds Kerstdiner), 
Vrijdag 23 februari 2018, voorafgaand aan de Voorjaarsvakantie, 
Donderdag 29 maart 2018, voorafgaand aan het Paasweekend, 
Dinsdag 3 april 2018, aansluitend op Paasweekend, 
Vrijdag 18 mei 2018, voorafgaand aan het pinksterweekend,
Dinsdag 22 mei 2018, aansluitend op het pinksterweekend,
Vrijdag 15 juni 2018, 
Vrijdag 13 juli 2018, voorafgaand aan de Zomervakantie

 

Laatste Nieuws

Veldrakker nog steeds de beste

RTL heeft de cito-uitslagen van alle basisscholen in Nederland weer met elkaar vergeleken en ook dit jaar zijn OBS De Veldrakker en OBS De Schakel weer als beste uit de bus gekomen in Nieuwegein. Met een gezamenlijk rapportcijfer van 8,2 scoren we nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde van een 7.

RTL-nieuws over arme en rijke kinderen

Ed Booms in RTL-nieuws  (Klik om het te bekijken)