Leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad waarin afgevaardigden van de groepen 5 t/m 8 meerdere keren per jaar met de schoolleiding overleggen over het beleid van de school en de wensen van leerlingen.

Julian (gr 5), Fenna (gr 6), Lydia (gr 7), Rishi en Faiza (gr 8)