WP 20161208 004 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samenstelling voor de MR voor het schooljaar 2016-2017 is als volgt:

namens de ouders:                                         namens het personeel:

Lia Hendericks voorzitter                                Sharon Kalis secretaris

Aaron Chotoe                                                  Tinka de Bruijn

Mahmoed Chamany Zadeh                            Judith Scheepers

 


Jaarverslag directie 2016-2017

Jaarverslag MR 2016-2017

Financieel Jaarverslag 2016-2017

Toelichting Financieel Jaarverslag 2016-2017

 

Wat is de MR?

De MR is een zelfstandig overleg orgaan ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) http://www.infowms.nl/  Hierin kunnen ouders en leerkrachten actief meedenken en invloed uitoefenen over veel onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Deze onderwerpen hebben betrekking op bijvoorbeeld verbetering van het onderwijs, het kiezen van leermethodes, veiligheid in en rond de school, groepsbezetting, leerlingenzorg, tussen schoolse opvang en veel meer.

Doelstelling van de MR

Onze MR hecht belang aan een school die het kind centraal stelt. Daarom geeft de MR prioriteit aan een veilige en prettige omgeving voor zowel het kind als het personeel, waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We doen dit door (beleids-) voorstellen te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht

Wij volgen kritisch de processen, taakinvulling en het management en proberen dit nog verder te verbeteren.

Samenstelling van de MR

De MR van de Veldrakker bestaat uit 6 leden (3 ouders en 3 leerkrachten):

Ouders:
Mahmoed Chamany Zadeh (voorzitter, vader van Kiyan, groep 6 en Dorsa groep 3a)
Lia Beun (moeder van Lieke, groep 3a)
Aaron Chotoe (vader van Shiva, groep 4)

Leerkrachten:
Sharon Kalis (secretaris, leerkracht groep 1-2b)
Judith Scheepers (leerkracht groep 1-2a)
Tinka de Bruijn (leerkracht groep 4)

Bevoegdheden van de MR

De WMO onderscheidt een drietal algemene bevoegdheden/rechten voor de MR:

 1. Informatie recht: het  schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. Het schoolbestuur moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
 2. Instemmingsbevoegdheid: voor bepaalde besluiten (vastgelegd in het reglement van de MR) moet het schoolbestuur vooraf de instemming (goedkeuring) van de MR hebben. Het schoolbestuur mag deze besluiten dus niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Hierbij gaat het o.a. om vaststelling of wijziging van:
  • de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • het schoolplan
  • schoolreglement
  • regels op het gebied van veiligheids- en gezondheidsbeleid 
  • beslissingen over fusie van de school met een andere school.
 3. Adviesbevoegdheid: hierbij gaat het erom dat het schoolbestuur bij een aantal aangelegenheden (vastgelegd in het reglement van de MR) advies moet vragen aan de MR. Voorbeelden hiervan zijn:
  • vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van school
  • aanstelling of ontslag van de schoolleiding
  • regeling van vakantie
  • verbouwing van de school.

Het schoolbestuur mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Behalve deze rechten heeft de MR ook een initiatie recht. Dat betekent dat de MR elke onderwerp dat de school aangaat bij het bestuur ter sprake mag brengen en hierover voorstellen doen.

Wat betekent de MR voor u als ouder

De MR heeft  invloed op allerlei beslissingen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw en onze kinderen. U kunt via de MR uw stem laten horen. De oudergeleding  in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school.

De MR wil proactief met directie en personeel en met de oudervereniging proberen een nog betere organisatie neer te zetten. Ook volgen wij het beleid van de Stichting Robijn nauwlettend. Hierbij is uw hulp nodig. We zien ook niet alles. Wij zijn dan ook heel blij met uw opmerkingen. De MR wil en mag zich niet mengen in persoonlijke zaken, maar is er wel voor om zaken die het algemeen belang raken op te pakken en onder de aandacht te brengen.

Mocht u interesse hebben, schuif dan een keer aan tijdens een MR-vergadering. De vergaderdata staan vermeld onder het kopje MR op de site. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen worden behandeld. De notulen worden op de site van de school geplaatst.

Wilt u meer weten over het functioneren van de MR of heeft u vragen of opmerkingen die de school aangaan, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij een van de leden of kunt u deze aan ons mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie over de MR en de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u ook terecht op onze site www.veldrakker.nl

Hoe komt u in de MR

De ouders in de oudergeleding worden uit en door de ouders van de school gekozen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens nog voor een termijn verkiesbaar stellen, zolang hij/zij maar kinderen op school heeft. De verkiezing van de leden van de MR geschiedt bij geheime, schriftelijke stemming. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen.

 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bestuursorgaan valt (in het geval van de Veldrakker is dat “Stichting Robijn”), dan is er naast de MR per school ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft informatie-, instemmings-, en adviesrecht over boven schoolse activiteiten.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u deze aan ons mailen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kalender

2017-2018

Vakanties:

Herfstvakantie:            14 t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie:             23 december 2017 t/m 07 januari 2018

Voorjaarsvakantie:      24 februari t/m 04 maart 2018

Paasvakantie:             30 maart t/m 02 april 2018

Meivakantie:                21 april t/m 06 mei 2018

Hemelvaartvakantie:   10 t/m 13 mei 2018

Pinkstervakantie:        19 t/m 21 mei 2018              

Zomervakantie:           14 juli t/m 26 augustus 2016

 

Studiedagen: 
Maandag 23 oktober 2017, aansluitend op de Herfstvakantie,
Woensdag 8 november 2017, 
Woensdag 6 december 2017, 
Donderdagmiddag 21 december (’s avonds Kerstdiner), 
Vrijdag 23 februari 2018, voorafgaand aan de Voorjaarsvakantie, 
Donderdag 29 maart 2018, voorafgaand aan het Paasweekend, 
Dinsdag 3 april 2018, aansluitend op Paasweekend, 
Vrijdag 18 mei 2018, voorafgaand aan het pinksterweekend,
Dinsdag 22 mei 2018, aansluitend op het pinksterweekend,
Vrijdag 15 juni 2018, 
Vrijdag 13 juli 2018, voorafgaand aan de Zomervakantie

 

Laatste Nieuws

Veldrakker nog steeds de beste

RTL heeft de cito-uitslagen van alle basisscholen in Nederland weer met elkaar vergeleken en ook dit jaar zijn OBS De Veldrakker en OBS De Schakel weer als beste uit de bus gekomen in Nieuwegein. Met een gezamenlijk rapportcijfer van 8,2 scoren we nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde van een 7.

RTL-nieuws over arme en rijke kinderen

Ed Booms in RTL-nieuws  (Klik om het te bekijken)