Schooltijden, roosters en vakantie

De school hanteer een vijf-gelijke-dagen-model met een continurooster. Alle groepen gaan iedere dag van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Tussen de middag lunchen de kinderen samen met de leerkracht op school.

Gymrooster

Dinsdag  Donderdag 
8.30 – 9.30 3 A+ B 8.30 – 9.30 3A+3B
9.30 – 10.10 7 9.30 – 10.10 7 7
10.15 – 10.55 4A 10.35 – 11.15 4B
10.55 – 11.35 5 11.15 – 11.55 5
11.35 – 12.15 4B
12.50 – 13.30 6 12.50 – 13.30 6
13.30 – 14.15 8 13.30 – 14.15 4A

Woensdag 13.30 -14.15 uur gym groep 8

 

Vakanties en studiedagen 2017-2018

 

Vakanties:

Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
Paasvakantie: 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie: 21 april t/m 6 mei 2018
Hemelvaartvakantie: 10 t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie: 19 t/m 21 mei 2018
Zomervakantie: 14 juli t/m 26 augustus 2016

 

Studiedagen:

Maandag 23 oktober 2017, aansluitend op de Herfstvakantie,

Woensdag 8 november 2017,

Woensdag 6 december 2017,

Donderdagmiddag 21 december (’s avonds Kerstdiner),

Vrijdag 23 februari 2018, voorafgaand aan de Voorjaarsvakantie

Donderdag 29 maart 2018, voorafgaand aan het Paasweekend

Dinsdag 3 april 2018, aansluitend op Paasweekend,

Vrijdag 18 mei 2018, voorafgaand aan het pinksterweekend

Dinsdag 22 mei 2018, aansluitend op het pinksterweekend,

Vrijdag 13 juli 2018, voorafgaand aan de Zomervakantie