Het verblijf op de basisschool is een belangrijk deel van je leven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in werkwijzen, in sfeer, in resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit. Dat maakt het kiezen moeilijk.

De Veldrakker is een vriendelijke, plezierige school, waar kinderen zich veilig voelen. Een openbare school; alle kinderen, met hun eigen achtergrond, moeten zich hier thuis voelen en respectvol met elkaar leren omgaan. Er wordt veel geleerd. We organiseren leuke activiteiten. We werken aan een veelzijdige ontwikkeling en we komen tegemoet aan de individualiteit van uw kind. We hechten veel waarde aan een goed contact met kinderen en ouders.

Waar komen onze leerlingen vandaan? De meeste leerlingen komen uit verschillende delen van de wijk Batau. Ook wonen er kinderen van onze school in Galecop of elders in Nieuwegein. Het grootste aantal kinderen van De Veldrakker woont in de weiden. De kinderen hebben diverse achtergronden, daardoor is De Veldrakker een echte ontmoetingsschool.

Er is een speellokaal waar de kleutergroepen gym hebben. Voor de handenarbeidlessen is er een apart lokaal ingericht. De onderbouwlokalen en het lokaal van groep 3 hebben een ruime natte hoek. Bij de onderbouwlokalen is een keukentje waar de leerlingen gebruik van maken om hun kookkunsten te tonen. In de uitgebreide orthotheek staat materiaal voor onderzoek en remedial teaching. Bij de inrichting van onze school is gewerkt met lichte, vrolijke kleuren. De lokalen zien er daardoor vriendelijk uit.

Kalender

2017-2018

Vakanties:

Herfstvakantie:            14 t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie:             23 december 2017 t/m 07 januari 2018

Voorjaarsvakantie:      24 februari t/m 04 maart 2018

Paasvakantie:             30 maart t/m 02 april 2018

Meivakantie:                21 april t/m 06 mei 2018

Hemelvaartvakantie:   10 t/m 13 mei 2018

Pinkstervakantie:        19 t/m 21 mei 2018              

Zomervakantie:           14 juli t/m 26 augustus 2016

 

Studiedagen: 
Maandag 23 oktober 2017, aansluitend op de Herfstvakantie,
Woensdag 8 november 2017, 
Woensdag 6 december 2017, 
Donderdagmiddag 21 december (’s avonds Kerstdiner), 
Vrijdag 23 februari 2018, voorafgaand aan de Voorjaarsvakantie, 
Donderdag 29 maart 2018, voorafgaand aan het Paasweekend, 
Dinsdag 3 april 2018, aansluitend op Paasweekend, 
Vrijdag 18 mei 2018, voorafgaand aan het pinksterweekend,
Dinsdag 22 mei 2018, aansluitend op het pinksterweekend,
Vrijdag 15 juni 2018, 
Vrijdag 13 juli 2018, voorafgaand aan de Zomervakantie

 

Laatste Nieuws

Veldrakker nog steeds de beste

RTL heeft de cito-uitslagen van alle basisscholen in Nederland weer met elkaar vergeleken en ook dit jaar zijn OBS De Veldrakker en OBS De Schakel weer als beste uit de bus gekomen in Nieuwegein. Met een gezamenlijk rapportcijfer van 8,2 scoren we nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde van een 7.

RTL-nieuws over arme en rijke kinderen

Ed Booms in RTL-nieuws  (Klik om het te bekijken)