UW KIND HEEFT EEN SCHOKKENDE GEBEURTENIS MEEGEMAAKT;

INFORMATIE VOOR OUDERS

Soms krijgen kinderen (plotseling) te maken met dood, geweld of een vreselijk ongeval. Dat kan hen diep raken. Kinderen hebben tijd nodig om dit te verwerken. U als ouder of verzorger kunt hier bij helpen.

Hoe zien kinderen de dood?

Hoe kinderen de dood zien hangt af van hun leeftijd.

Kinderen van 3 tot 6 jaar kennen het verschil tussen leven en dood. Ze gebruiken het woord ‘dood’ in hun spel. Bijvoorbeeld: Jij bent dood, je moet blijven liggen. Kinderen van deze leeftijd weten dat mensen en dieren dood kunnen gaan. Maar ze begrijpen nog niet dat dit voor altijd is; ze verwachten dat de dode gewoon weer terugkomt. Als er iemand is overleden, stellen ze veel vragen. Bijvoorbeeld: kan hij niet meer lopen, kan hij nog wat horen als ik wat zeg, wordt hij nou niet vies in de grond?

Kinderen van 6 tot 9 jaar beginnen te begrijpen dat de dood voor altijd is. Iemand die dood is komt nooit meer terug. Wat dood-zijn precies inhoudt weten ze nog niet. Ze beginnen te beseffen dat iedereen dood kan gaan, dus ook de mensen van wie ze houden. Dit maakt hen bang. Als ouders even weggaan kan een kind vragen: komen jullie wel weer terug? Op deze leeftijd stellen kinderen vragen over de kist, de begrafenis en het kerkhof. Ze willen ook weten wat er na de dood gebeurt.

Kinderen van 9 tot 12 jaar weten dat alles wat leeft eens dood zal gaan. In deze leeftijd worden kinderen steeds minder afhankelijk van volwassenen. Om niet te kinderachtig te lijken, vragen ze meestal weinig aandacht voor hun angst en verdriet.

Praten met kinderen over de dood en de overledene

Praat met uw kind over de dood en degene die dood is. Probeer zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat ‘dood’ precies is. Vooral bij heel jonge kinderen is dit erg belangrijk, want anders halen ze zich van alles in hun hoofd. Vertel dat iemand die dood is niets meer voelt. Hij voelt dus geen pijn en heeft het ook niet koud.

Leg de dood niet op de volgende manieren uit:

- Dood zijn is slapen, maar dan voor altijd. Uw kind kan dan bang worden als het zelf moet slapen. Slaap en dood zijn twee verschillende dingen.

- Dood gaan is op een verre reis gaan en nooit meer terugkomen. Ook dit is voor een kind lastig; het voelt zich in de steek gelaten. Waarom mocht uw kind niet mee? Het vriendje of de leerkracht kwam toch altijd terug als hij op reis ging?

- Iemand gaat dood omdat hij zo ziek is. Vooral kleine kinderen weten niet wat het verschil is tussen erge en minder erge ziekten. Als uw kind zelf eens een griepje heeft, kan het bang worden om dood te gaan. Een goede uitleg is daarom nodig. Bijvoorbeeld: een beetje ziek zijn betekent niet dat je dood gaat. Maar soms is een lichaam zo kapot dat het niet meer gemaakt kan worden.

Geef eerlijk antwoord op vragen van uw kind. Als u dingen niet vertelt, gaat uw kind er zelf over fantaseren. Dat is vaak erger dan de harde waarheid.

U hoeft niet op alle vragen een antwoord te hebben. Ook volwassenen weten niet alles en vinden het soms lastig om over bepaalde dingen te praten. Uw kind mag dit best merken, u mag best zeggen ‘Ik weet het niet, maar ik denk ...‘.

De verwerking

Kinderen verwerken een plotselinge dood ongeveer op dezelfde manier als volwassenen. Maar kinderen zijn nog niet volwassen en hebben uw steun daarom hard nodig.

Veel kinderen spelen de gebeurtenis na; ze zijn druk bezig met poppen, auto’s en verkleedkleren. Dit is een goede manier om het sterfgeval te verwerken.

Zelf iets maken helpt kinderen ook om de dood een plaatsje te geven. Bijvoorbeeld: iets tekenen of iets knippen en in elkaar plakken. U kunt uw kind daarbij helpen door bijvoorbeeld samen een brief te schrijven als afscheid of samen een tekening te maken voor de ouders van degene die overleden is.

Let op uw kind als het kijkt naar bepaalde tv-beelden en foto’s in de krant. Hoe reageert uw kind hierop? Sommige beelden kunnen de nare ervaring erger maken. Bijvoorbeeld: een vreselijke foto van een ongeluk met een vliegtuig of tv-opnames van een oorlog. Vlak na een vreselijke gebeurtenis is het niet goed dat een kind veel van deze beelden ziet.

Laat uw kind vlak na een vreselijke gebeurtenis niet te lang alleen, maar geef het wel de ruimte om zich zo nu en dan even terug te trekken. Laat uw kind weten dat u in de buurt bent en blijft.

Het meegaan naar de begrafenis of crematie kan helpen bij het afscheid nemen. Uw kind moet van te voren wèl weten wat het kan verwachten.

Wat zijn normale reacties van kinderen op een sterfgeval?

Kinderen reageren verschillend op een (plotseling) sterfgeval. Het ene kind huilt veel en wil er over praten. Het andere kind gaat woest spelen of wordt heel druk. Weer een ander kind wordt stil en trekt zich terug.

Normale reacties op een sterfgeval zijn:

- stiller zijn dan anders;
- heel druk doen;
- minder interesse voor dingen hebben;
- onrustige slaap, nachtmerries;
- angstig gedrag, niet alleen durven zijn; - zich schuldig voelen over wat er gebeurd is; 
- om kleine dingen huilen of boos worden;
- minder goede cijfers op school;
- weer in bedplassen of weer duimzuigen;
- lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn;
- hangerig zijn;
- dingen doen of beslissen die het anders nooit zou doen.

Als u merkt dat uw kind anders doet, praat er dan over. Laat uw kind zijn eigen verhaal vertellen.

Wat hoorde het, zag het en rook het? Wat dacht en voelde het? En wat deden of zeiden anderen?

Het belangrijkste voor alle kinderen is dat ouders tijd voor hen nemen. Tijd om te praten en tijd om samen iets te gaan doen.

Soms merken ouders niet dat hun kind bezig is met wat er gebeurd is. Een kind droomt er bijvoorbeeld over maar vertelt dit niet. Het gebeurt bijna nooit dat een (plotselinge) dood geen indruk maakt. Blijf daarom goed kijken en luisteren naar uw kind.

Sta uw kind tijdelijk toe dat het zich anders gedraagt. Bijvoorbeeld: woest spelen en af en toe niet luisteren. Maak daarover een tijdje geen ruzie.

Hulp

Het kan zijn dat u zelf zo geschrokken bent dat u uw kind niet goed kunt helpen. Zoek dan hulp voor uzelf en zorg ook dat uw kind zijn of haar verhaal ergens kwijt kan. U kunt contact opnemen met:

- Geynwijs op school (schoolmaatschappelijk werk) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- uw huisarts

- de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Utrecht
           op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
           tel. 033 – 4600046

Voor meer informatie kunt u ook terecht op

           https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotioneleontwikkeling/rouwverwerking/rouwverwerking-bij-overlijden/ 

Onze informatiekanalen:

Groepsvoorlichtingsavond. Het lesprogramma voor het komende jaar van de groep wordt besproken.

Algemene ouderavond. Het beleid en de financien van de MR worden vastgesteld

10-minutengesprekken. Drie keer per jaar ontvangt uw kind een rapport. Na het eerste en tweede rapport wordt u uitgenodigd om de vorderingen te bespreken.

Onderwijskundig rapport. In groep 8 krijgt uw kind een onderwijskundig rapport mee, waarna gespreksavonden over de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs plaatsvinden
Inloop halfuur. U kunt een aantal keren van 8:30 tot 9:00 uur in de groepen 1/2 meedoen. In de groepen 3 t/m 8 kunt u vanaf 15.00 uur terecht tijdens de inloopmiddag. U kunt dan het werk van uw kind(eren) inzien.

Veldinfo, is onze maandelijkse nieuwsbrief. Hierin treft u de maandkalender en informatie over allerlei activiteiten.

Gesprek met leerkracht. Heeft u vragen en opmerkingen over uw kind, bespreek dit dan met de leerkracht. Voor een kort gesprek kunt u terecht na schooltijd. Wilt u langer met de leerkracht praten, maak dan even een afspraak.

Ouderparticipatie

Wilt u bijdragen aan schoolactiviteiten, zoals begeleiden bij excursies, sportdag of een andere activiteit dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht. Ook kunt u lid worden van de oudervereniging.

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon integriteit:
Als u een misstand vermoedt op onze school of binnen Stichting Robijn, dan kunt u dat melden bij het bestuur van Stichting Robijn, de Raad van Toezicht (als de misstand het bestuur betreft) of de vertrouwenspersoon integriteit.
Het gaat hierbij om een op redelijke gronden vermoeden van een misstand bij Robijn, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Op de website van Stichting Robijn (www.stichtingrobijn.nl) vindt u de volledige tekst van de klokkenluidersregeling.

Onze externe vertrouwenspersoon is en vertrouwenspersoon integriteit is:
Mevrouw H. de Jong
Kleverparkweg 92
2023 CJ Haarlem
telefoon: 06-25024555
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.heleendejongadvies.nl

Landelijke Klachtencommissie onderwijs:
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. Vervolgens brengt zij advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wilt.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. Meer informatie vindt u ook op www.onderwijsgeschillen.nl of e-mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kalender

2017-2018

Vakanties:

Herfstvakantie:            14 t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie:             23 december 2017 t/m 07 januari 2018

Voorjaarsvakantie:      24 februari t/m 04 maart 2018

Paasvakantie:             30 maart t/m 02 april 2018

Meivakantie:                21 april t/m 06 mei 2018

Hemelvaartvakantie:   10 t/m 13 mei 2018

Pinkstervakantie:        19 t/m 21 mei 2018              

Zomervakantie:           14 juli t/m 26 augustus 2016

 

Studiedagen: 
Maandag 23 oktober 2017, aansluitend op de Herfstvakantie,
Woensdag 8 november 2017, 
Woensdag 6 december 2017, 
Donderdagmiddag 21 december (’s avonds Kerstdiner), 
Vrijdag 23 februari 2018, voorafgaand aan de Voorjaarsvakantie, 
Donderdag 29 maart 2018, voorafgaand aan het Paasweekend, 
Dinsdag 3 april 2018, aansluitend op Paasweekend, 
Vrijdag 18 mei 2018, voorafgaand aan het pinksterweekend,
Dinsdag 22 mei 2018, aansluitend op het pinksterweekend,
Vrijdag 15 juni 2018, 
Vrijdag 13 juli 2018, voorafgaand aan de Zomervakantie

 

Laatste Nieuws

Veldrakker nog steeds de beste

RTL heeft de cito-uitslagen van alle basisscholen in Nederland weer met elkaar vergeleken en ook dit jaar zijn OBS De Veldrakker en OBS De Schakel weer als beste uit de bus gekomen in Nieuwegein. Met een gezamenlijk rapportcijfer van 8,2 scoren we nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde van een 7.

RTL-nieuws over arme en rijke kinderen

Ed Booms in RTL-nieuws  (Klik om het te bekijken)