Open huis op De Veldrakker

In de week van het openbaar onderwijs organiseren we op woensdag 18 maart een “open huis”.  Iedere belangstellende is tussen 08.45 en 15.00 uur van harte welkom om een kijkje te nemen in de school.

we hebben een gevarieerd programma:

·         een filmpje over de school

·         u kunt informatie krijgen over het onderwijs en het beleid van de school

·         u kunt informatie krijgen over de medezeggenschapsraad en de oudervereniging

·         tussen 09.00-12.00 uur en 13.00-14.00 uur zijn op ieder half uur één of meerdere voorbeeldlessen te volgen op het gebied van ICT, lezen, techniek, buitenlessen, gym, muziek, Leren Zichtbaar Maken, Taakspel, kleutergym, coöperatieve werkvormen, natuur/techniek en Engels.

Kom zelf ervaren hoe het onderwijs van nu er uit kan zien; wij zorgen voor een kopje koffie of thee!