Openbare basisschool

Helpen op school

Hulpouders zijn onmisbaar op school. Wat kun je als ouder allemaal doen? En hoe combineer je dat met je eigen werk?

Hulpouders op de basisschool

Basisscholen doen zeer regelmatig een beroep op ouders. Omdat bij veel groepsactiviteiten de hulp en begeleiding van ouders nou eenmaal noodzakelijk is. Niet alle ouders kunnen en willen helpen, maar veel ouders vinden het gelukkig fijn om actief betrokken te zijn bij hun kind en de school op een andere manier te leren kennen.

  • Hulpouder – Je helpt de juf bijvoorbeeld met het regelen van ouders voor uitjes of bij speciale projecten, themafeest of schoolreisje.
  • Schoonmaken – Het schoonmaakpersoneel doet de toiletten, maar ’t zijn veelal de ouders die het speelgoed en de kasten een of twee keer per jaar een sopje geven.
  • Taxi – Een excursie naar de kinderboerderij of bibliotheek? Dan worden ouders ingeschakeld voor het vervoer. Meestal wordt gevraagd naar een auto, maar een bakfiets volstaat soms ook.
  • Pleinwacht – Soms begeleiden ouders tussen de middag de kinderen die overblijven. Hiervoor kun je een (onder bepaalde voorwaarden onbelaste) kleine vergoeding krijgen.
  • Luizen – Als luizenmoeder (of vader) controleer je de haren van de leerlingen regelmatig op luizen en neten om zo een luizenplaag te voorkomen.
  • Lezen – Sommige scholen willen graag hulp bij het lezen in kleine groepjes. Jouw taak kan bijvoorbeeld bestaan uit voorlezen, of het regelmatig ruilen van de boeken in de bibliotheek.
  • Klussen – Voor kleine reparaties wordt vaak een beroep gedaan op handige ouders. Dat kan verf of timmerwerk zijn, maar ook het verstellen van verkleedkleren of reparatie van speelgoed.
  • Oudervereniging (OV) – Op veel scholen bestaat een ouderraad of oudervereniging. Die int de vrijwillige ouderbijdrage, en organiseert schoolfeesten en het schoolreisje, etc.
  • Medezeggenschapsraad (MR) – Hierin zitten ouders en onderwijzend personeel. Elke gewone school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze heeft inspraak over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Wilt u helpen bij het beleid, dan kunt u zich bij verkiezingen opgeven voor de medezeggenschapsraad (MR).

Opgeven

Wilt u helpen bij één of meerdere schoolactiviteiten, dan kunt u zich opgeven bij één van de bestuursleden van de Oudervereniging (OV), de groepsleerkracht of via de directie.