Openbare basisschool

Ons onderwijs

Onze basis

Op De Veldrakker zijn we gedreven om onze leerlingen zoveel mogelijk te leren: cognitief, creatief en sociaal-emotioneel. Met actueel onderwijs werken we aan we een stevige basis, zodat de leerlingen als wereldburgers een schitterende toekomst tegemoet gaan.

Lees meer…

Eigentijds onderwijs 

In ons onderwijs combineren we wat van oudsher werkt met de technieken van tegenwoordig. Zo werken de leerlingen mede door het gebruik van Chromebooks maximaal op hun eigen niveau.

Lees meer…

Engels vanaf 4 jaar

Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen een half uur per week Engels van van hun eigen leerkracht, ondersteund door een vakleerkracht. Daarnaast zijn er in iedere groep extra Engelse momenten, waarop door de groepsleerkracht een aantal lessen in het Engels wordt gegeven.

Lees meer…

Resultaten

We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet. Zo zien we het snel als een kind extra begeleiding nodig heeft. Dat kan zijn omdat de resultaten achterblijven of juist omdat het meer uitdaging nodig heeft. Dat onze methode werkt, zien we ieder jaar weer in de resultaten van onze leerlingen in groep 8.

Lees meer…

Sociale veiligheid

Vanaf groep 1 werken wij met de methode “Leefstijl” voor het aanleren van sociale vaardigheden. Zo zorgen wij ervoor dat leerlingen op een positieve en respectvolle manier met elkaar om leren gaan en dat ze zich goed voelen in de groep.

Lees meer…

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zeggenschap hebben op school. Hierdoor leren zij hun mening te vormen, met elkaar in discussie te gaan en tot een bevredigende oplossing te komen. Om dit te stimuleren hebben we op De Veldrakker een leerlingenraad. De leerlingenraad praat mee over allerlei onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aangaan, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van speelgoed voor op het schoolplein.