Openbare basisschool

Engels vanaf 4 jaar

Op De Veldrakker krijgen kinderen Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8. Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijk aanleren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dan ook dat vroeg vreemdetalenonderwijs niet alleen goed is voor de beheersing van die vreemde talen, maar óók voor de beheersing van het Nederlands.

Voor Engels werken we met de lesmethode Join in! Er wordt lesgegeven volgens het principe  doeltaal = voertaal. Dit betekent dat de leerkracht tijdens de les geen Nederlands spreekt, maar dingen uitlegt en laat zien, zoals een ouder zijn / haar kind leert praten.

Gedurende de 8 schooljaren bouwen wij het Engels spelenderwijs op met aansprekende activiteiten en uitdagend lesmateriaal; van boekjes, spelletjes en liedjes in de onderbouw naar het leren spreken, lezen en schrijven in de bovenbouw. Lees meer>>>

Xpress Yourself

De kinderen van groep 8 sluiten Engels af met het certificaat Xpress Yourself. De taalniveaus van Xpress Yourself zijn afgeleid van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Dit ERK is nationaal én internationaal bekend, zodat het certificaat dat de leerling ontvangt een belangrijk document is in zijn/haar portfolio. De school in het voortgezet onderwijs ziet aan de hand van de niveaus, per vaardigheid, precies waar de leerling staat. Zodoende kan het onderwijs op het juiste niveau worden aangeboden en kan verder worden gebouwd aan de Engelse taalvaardigheid.