Openbare basisschool

Sociale veiligheid

De Veldrakker is een veilige omgeving voor kinderen om in op te groeien. Wij streven naar vrijheid met duidelijke grenzen. De algemeen geldende normen en waarden zijn daarbij het uitgangspunt. Onze duidelijke gedragsregels gelden voor kinderen, ouders en leerkrachten. Pesten proberen wij in samenspraak met ouders te voorkomen. De gedragsregels zijn zichtbaar gemaakt in ons omgangsprotocol. Dit protocol hangt in ieder lokaal en bij iedere ingang van de school.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Vanaf groep 1 werken wij met de methode “Leefstijl” voor het aanleren van sociale vaardigheden. Zo zorgen wij ervoor dat leerlingen op een positieve en respectvolle manier met elkaar om leren gaan en dat ze zich goed voelen in de groep. Leefstijl blijkt effectief de zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. In deze lesmethode staat de groep centraal. De kinderen leren omgaan met hun eigen emoties (zoals boosheid, blijdschap, verdriet, teleurstelling) en met die van de ander.

Anti-pest-coördinator

Een anti-pest coördinator is aanspreekpunt voor pesten en coördineert het anti-pestbeleid op school. Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten bij iemand terecht kunnen op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen. De Wet Veiligheid op school (po en vo) verplicht scholen om zich in te spannen om pesten tegen te gaan en te zorgen voor een veilige school.

De anti-pest coördinator van De Veldrakker is Emanuela van Vliet. Zij is vertrouwenspersoon en aanspreekpunt bij ongewenst gedrag, waaronder ook pesten. De vertrouwenspersoon bezit de benodigde vaardigheden en kennis over het opvangen en begeleiden van leerlingen die te maken krijgen met ongewenst gedrag.

Emanuela van Vliet

Intern contactpersoon

Heeft u, als ouder, zorgen of een klacht over bepaald gedrag of bepaalde beslissingen van de school, een leerkracht, een (oud)leerling of een bestuurslid, dan gaan we er van uit dat u dit eerst bespreekt met degene die het betreft. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u terecht bij de directeur. Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de intern contactpersoon.

Op basisschool De Veldrakker zijn twee leerkrachten opgeleid tot Intern Contactpersoon:

  • Sharon Kalis – e-mail: sharonkalis@stichtingrobijn.nl
  • Lucille Hoelen – e-mail: lucillehoelen@stichtingrobijn.nl
Sharon Kalis

Lucille Hoelen

De interne contactpersonen zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten.