Openbare basisschool

Eigentijds onderwijs

Professionele leergemeenschap

Wij zijn vastbesloten om het maximale uit onze leerlingen te halen. Daarom zijn we als team van leerkrachten in ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Deze bestaat uit een groep leerkrachten die voortdurend samen onderzoek doen naar de beste bewezen werkwijze voor optimale leerresultaten van de leerlingen.

Lees meer over professionele leergemeenschappen in het onderwijs >>>


Expliciete Directe Instructie (EDI)

Wij hanteren wij het Expliciete Directe Instructie model (EDI) tijdens het lesgeven. Het bestaat uit vaste lesonderdelen, zoals het controleren van het begrip tijdens de les, zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.

De EDI-les kan de volgende technieken bevatten:

  • Controleren van begrip. Tijdens het lesgeven wordt steeds gecontroleerd of alle leerlingen ook écht leren
  • Uitleg
  • Lesgeven door te vertellen
  • Voordoen
  • Lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen
  • Hardop denken. Lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe de leerkracht het probleem aanpakt.

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning aan alle leerlingen optimaal is. Het is een planmatige manier van werken waarbij het onderwijs en de ondersteuning wordt afgestemd op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen.

Handelingsgericht werken levert een bijdrage aan passend onderwijs en effectieve leerlingbegeleiding, zodat een schoolteam effectief kan omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen.


Internationalisering

We hebben een doorgaande lijn voor internationaliseringsactiviteiten van groep 1 t/m groep 8. Wij bieden onze leerlingen een kijkje over de grens met behulp van eTwinning. Zo wordt het samenwerken met leerlingen in andere landen steeds normaler. Dit sluit naadloos aan bij onze aandacht voor wereldburgerschap, waarbij we onze leerlingen leren hoe leuk het is om een betrokken en open houding naar anderen toe te hebben. In groep 8 gaan de leerlingen op uitwisseling naar Duitsland.

Lees meer>>>


Passend onderwijs

Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs en onderwijs dat goed bij de leerling past. Passend onderwijs is onderwijs dat ervoor zorgt dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Om goed passend onderwijs te bieden, werken scholen met elkaar samen in samenwerkingsverbanden, waarbinnen zij afspraken maken over hoe elke leerling het onderwijs krijgt dat bij hem/haar past.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt dit georganiseerd. Deze ondersteuning varieert van extra begeleiding, aangepast lesmateriaal en hulpmiddelen op een reguliere school, tot onderwijs op een speciale basisschool. Het samenwerkingsverband waar OBS De Veldrakker bij hoort heet Profi Pendi. Meer informatie over Profi Pendi vindt u op de website www.profipendi.nl


Talentvolle leerlingen

Voor talentvolle leerlingen uit alle groepen die extra uitdaging nodig hebben, werken wij met de digitale leeromgeving van Acadin. Acadin is gevuld met interessante en uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen, speciaal om het leren op school te verrijken. De lesmethode helpt onze leerkrachten om leerlingen te prikkelen met uitdagende leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les.


Leren Zichtbaar Maken

Op De Veldrakker maken we het leren zichtbaar voor de leerlingen en de leerkrachten. Zo beseffen de kinderen dat ze aan het leren zijn en raken ze gemotiveerd door hun vorderingen. Leerkrachten evalueren voortdurend of hun lessen voldoende vorderingen bij de leerlingen opleveren.

Lees meer over Leren Zichtbaar Maken >>>


Bewegend leren

Onderzoek toont het aan: als kinderen bewegen tijdens het leren, dan leren ze beter! In samenwerking met Springlab heeft De Veldrakker een beweegvloer die is ontwikkeld samen met ervaren leerkrachten en pedagogen, echte experts uit het veld dus. Hierdoor kunnen we onze leerlingen lessen aanbieden die zij graag en met hoge betrokkenheid doen. De bewegend leren lessen sluiten qua inhoud naadloos aansluiten op de leerdoelen van rekenen, Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. Hierdoor is de beweegvloer ideaal voor het automatiseren van kennis bij kinderen.


Adaptief onderwijs

Ons onderwijs past zich zoveel mogelijk aan, bij wat de leerling nodig heeft. In de groepen wordt gewerkt drie instructieniveaus (basis-verrijkt-verdiept). Als een kind extra begeleiding nodig heeft, wordt eerst bekeken of dit binnen de drie instructieniveaus van de groep past, of dat andere aanvullende begeleiding nodig is. De leerlingen verwerken de lesstof waar dat kan op Chromebooks. Deze computers zorgen ervoor dat de leerlingen opdrachten krijgen die passen bij het niveau waarop ze werken.


Digitale geletterdheid

Media zijn zeer belangrijk in onze samenleving. In het persoonlijk leven van mensen, in de samenleving en in de wereld van werk en wetenschap heeft ICT een belangrijke en onmisbare plek. Met de doorgaande leerlijn digitale geletterdheid bereiden wij onze leerlingen ook op dat vlak voor op deelname aan de (toekomstige) samenleving. We geven ze de kennis, vaardigheden en mentaliteit mee die ervoor zorgt dat zij als burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de complexe en veranderlijke wereld van de media.