Openbare basisschool

Onze school

Praktische zaken

Wist u dat wij een continurooster hebben? Onze leerlingen eten tussen de middag allemaal op school. Dit en meer leest u op onze pagina Praktische zaken.

Lees meer…

Ons team

Op de Veldrakker werken leerkrachten en ondersteuners dagelijks aan de ontwikkeling van de kinderen. 

Lees meer…

Gebouw en faciliteiten

Wij zijn gehuisvest in twee schoolgebouwen met ruime lokalen en twee grote speelpleinen. In ons gebouw zit ook een logopediste en een kinderfysiotherapeut.

Lees meer…

Buitenschoolse opvang

U kunt uw kind voor en na schooltijd op laten vangen door kinderopvangorganisaties. De Veldrakker staat in nauw contact met hen. 

Lees meer…

Opleidings-
school

De Veldrakker is een erkende opleidingsschool. Wij bieden leerwerkplekken voor de lerarenopleiding en de opleiding onderwijsassistent.

Lees meer…

Stichting Robijn

Net als alle openbare scholen in Nieuwegein en IJsselstein valt De Veldrakker onder het bestuur van Stichting Robijn.

Lees meer…

Vacatures

Een actueel overzicht van vacatures bij De Veldrakker en de andere basisscholen van Stichting Robijn, vindt u op hun website.

Website Stichting Robijn…

Samen-
werkingen

Onderwijs staat midden in de samenleving. Daarom zorgen wij ervoor dat onze leerlingen niet alleen op school en van onze eigen leerkrachten leren, maar ook daarbuiten kennis en vaardigheden opdoen. Daarom werken wij samen met diverse organisaties.