Openbare basisschool

Gebouw en faciliteiten

Gebouw

Onze school heeft 476 leerlingen verdeelt over vijftien groepen. Wij zijn gehuisvest in twee schoolgebouwen. De schoolgebouwen zijn uit de jaren ‘70. Het voordeel hiervan is dat wij ruime lokalen hebben en twee grote speelpleinen. Verder heeft de school een speellokaal met een beweegvloer, een grote sporthal waar gymlessen worden gegeven en een schoolmoestuin. Achter de school ligt een groot park.

De gemeente Nieuwegein heeft jarenlang plannen gehad voor nieuwbouw van de school. Deze plannen zijn inmiddels omgezet naar verbouw van de school. In welk jaar de verbouw plaats zal vinden, is niet bekend.


Faciliteiten

De school heeft een logopediste en kinderfysiotherapeut in huis. De logopediste en de fysiotherapeut halen kinderen die therapie volgen en een afspraak hebben op uit de groep. De begeleiding van ouders bij de afspraak is niet nodig.

Logopedie wordt verzorgd door Logopedie Lingua

Meer informatie…

Fysiotherapie wordt verzorgd door Paramedisch Centrum

Meer informatie…