Openbare basisschool

Ouders & school

Een goede samenwerking tussen ouders, de leerkracht/school en de leerling zijn essentieel voor de leerprestaties van een kind. Wij hechten daarom sterk aan een goed contact met ouders. Wij informeren de ouders over alles wat de ontwikkeling en de vorderingen van het kind betreft. Daarnaast worden wij ook graag op de hoogte gebracht als er thuis iets gebeurt dat het gedrag en de resultaten van het kind op school kan beïnvloeden.

Contact-
momenten

Contact tussen ouders en de school is er op veel momenten in het schooljaar. Dat varieert van de gebruikelijke 10-minutengesprekken en nieuwsberichten in onze eigen schoolapp, tot extra gesprekken als de situatie van de leerling of de ouders daarom vraagt.

Lees meer…

Ouderbetrokkenheid en VVE

Ouderbetrokkenheid is meeleven met je kind: vragen wat je zoon heeft geleerd en met wie je dochter die dag heeft gespeeld, samen lezen of voorlezen, helpen met huiswerk.

De Veldrakker is een VVE-school. Dit betekent dat de school een specifiek taalprogramma heeft voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 

Lees meer…

Helpen op school

Ouders zijn onmisbaar op school. Wat kun je als ouder allemaal doen? En hoe combineer je dat met je eigen werk?

Lees meer…

Ouder-
vereniging

De oudervereniging bestaat uit een enthousiaste groep ouders, die de school en de leerkrachten ondersteunen bij schoolactiviteiten voor o.a.: sinterklaas, kerstmis, paasontbijt, de schoolmoestuin, schoolreisjes, luizen pluizen, schoolproject, sportactiviteiten, koningsspelen, schoolfruit, lunches, etc.

Lees meer…

MR & GMR

De MR is een zelfstandig overlegorgaan. Hierin kunnen ouders en leerkrachten actief meedenken en invloed uitoefenen over veel onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Samen met de andere scholen van Stichting Robijn is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Lees meer…

Vrienden van De Veldrakker

Stichting Vrienden van De Veldrakker ondersteunt activiteiten van onze school financieel. Wilt u de school sponsoren, dan kan dat via deze stichting. Onze directeur kan u er alles over vertellen.