Openbare basisschool

Contactmomenten

In gesprek

Intakegesprek
Als een kind voor het eerst op school komt, wordt een intakegesprek georganiseerd, waarin wederzijds informatie wordt uitgewisseld tussen school en thuis.

Gesprek met leerkracht
Heeft u vragen en opmerkingen over uw kind, bespreek dit dan met de leerkracht. Voor een kort gesprek kunt u terecht na schooltijd. Wilt u langer met de leerkracht praten, dan verzoeken wij u om even een afspraak te maken.

Ouder-vertelgesprek
Aan het begin van ieder nieuw schooljaar bespreekt de ouder wensen en verwachtingen met de leerkracht.

10-minutengesprekken / rapportgesprek
Naar aanleiding van het rapport bespreken ouders en leerkrachten de vorderingen van de leerling.

Inloop ouders
Een aantal keren per jaar zijn ouders welkom in de klas om samen met hun kind(eren) het werk in te zien.

MR
Algemene jaarvergadering (tijdens openbare MR-vergadering). Het beleid en de financiƫn van de MR (medezeggenschapsraad), de werkzaamheden van de OV (oudervereniging) en het beleid van de school worden besproken.

Schriftelijk

Over uw kind

Rapport
Twee keer per jaar krijgen onze leerlingen een rapport mee naar huis. Daarop kunt u als ouder zien wat de vorderingen van uw kind zijn. Rondom de uitreiking van het rapport wordt u altijd uitgenodigd voor een 10-minutengeprek/rapportgesprek.

Ouderportaal
In het ouderportaal kunt zelf u de ontwikkeling van uw kind volgen.

Onderwijskundig rapport  / Advies Voortgezet Onderwijs (VO)
Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 krijgt iedere leerling een onderwijskundig rapport dat op de gespreksavond over de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs wordt besproken.

Algemeen

Schoolapp
Via de schoolapp houden wij ouders continu op de hoogte van het laatste nieuws en speciale gebeurtenissen.
Lees meer over onze app>>>

Nieuwsbrief Veldinfo
Dit is onze nieuwsbrief die aan het einde van iedere maand via de mail verspreid wordt.

De schoolkalender
In de eerste week van een nieuw schooljaar ontvangt ieder gezin een schoolkalender met relevante informatie voor het nieuwe schooljaar.

Informatie via mail
Wij proberen zoveel mogelijk om de informatie via de mail te versturen. Mocht dit problemen voor u opleveren, dan kunt u contact opnemen met de directie.