Openbare basisschool

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een enthousiaste groep ouders, die de school en de leerkrachten ondersteunen bij schoolactiviteiten voor o.a.: sinterklaas, kerstmis, paasontbijt, de schoolmoestuin, schoolreisjes, luizen pluizen, schoolproject, sportactiviteiten, koningsspelen, schoolfruit, lunches, etc.

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de Veldrakker de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Het geld van de vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de Oudervereniging. De vrijwillige ouderbijdrage is € 32,50 per kind. Deze vrijwillige ouderbijdrage gebruiken wij voor de organisatie van activiteiten voor uw kind, zoals:

  • de jaaropening,
  • sinterklaas en sinterklaascadeau,
  • kerst,
  • sportdagen,
  • etc.

U krijgt in september een bericht van de penningmeester van de Oudervereniging (OV) voor een vrijwillige bijdrage voor het nieuwe schooljaar. In overleg met de directeur is het ook mogelijk om in termijnen te betalen.

Als uw kind in de loop van het schooljaar op school komt, betaalt u niet het volledige bedrag: na 1 januari €15,00. Voor kinderen die na 1 mei op school komen is betaling voor dat schooljaar niet nodig.

Schoolreis

In het voorjaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De kosten van de schoolreis zijn ongeveer € 25,00 à € 30,00 per leerling.

Schoolkamp

Groep 8 gaat als afsluiting van de basisschoolperiode drie dagen op kamp. Het schoolkamp van groep 8 kost ongeveer €95,00. Dit kampgeld kan eventueel in termijnen worden betaald.

Voor alle overige excursies is een bedrag opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage.

Stichting leergeld

Stichting Leergeld is een maatschappelijke non-profit organisatie. De stichting maakt het voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben mogelijk om mee te (blijven) doen aan activiteiten op de terreinen welzijn, onderwijs, cultureel en sport. Website: www.leergeld.nl

Om goed mee te kunnen komen op school, heeft een kind vaak een aantal dingen nodig zoals een fiets en een computer. Dit betekent soms een behoorlijke uitgave. In de gemeente Nieuwegein vinden we dat elk kind in het bezit van een fiets en een laptop/tablet en printer zou moeten zijn, zodat dit niet in de weg staat bij hun schoolprestaties.
Daarom voert Stichting Leergeld Nieuwegein namens de Gemeente Nieuwegein een fietsregeling en een computerregeling uit; voor gezinnen met een inkomen tot 125% van het sociaal wettelijk minimuminkomen.

  • Klik hier voor de folder informatie over tegemoetkoming in de kosten voor schoolgaande kinderen
  • Klik hier voor het specifieke aanvraag en uitlegformulier voor vergoeding van zwemlessen.
  • Klik hier voor de uitleg van het aanvraagformulier sport, muziek, schoolkosten en fiets.
  • Voor de aanvraag van een laptop (eventueel met printer), zie hier het aanvraagformulier voor de computer regeling.