Openbare basisschool

Schoolapp

De Veldrakker heeft een eigen app

De Veldrakker heeft een eigen app voor op uw smartphone. Via deze app kunnen wij nog gemakkelijker en efficiënter met ouders communiceren. We sturen nieuwsberichten en de Veldinfo via de app en iedereen heeft documenten zoals het jaarboekje en de schoolgids altijd bij de hand. De agenda vertelt op ieder gewenst moment welke uitstapjes en vakanties er op de planning staan en u kunt via de app gemakkelijk bellen met de school en als dat nodig is, uw kind ziek melden.

Wanneer kunt u de app gaan gebruiken?
Zodra u de inloggegevens voor de app heeft ontvangen, kunt u hem gebruiken. Ouders en verzorgers ontvangen deze gegevens op het e-mailadres dat in de administratie van De Veldrakker bekend is.

Wat kan de app?

Het hoofdmenu

Nieuws en nieuwsbrieven
Op het startscherm van de app ziet u een knop voor Nieuws en een knop voor Nieuwsbrieven. Dat lijkt misschien dubbel, maar ze hebben ieder een eigen functie. Onder de knop Nieuws, vindt u straks korte nieuwsberichten over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over een bijzondere les, een uitstapje of een leuke gebeurtenis in de school. Ook de informatie uit de weekmail vindt u straks hier. Bij Nieuwsbrieven vindt u de Veldinfo met alle mededelingen zoals u die gewend bent, want die blijft gewoon maandelijks verschijnen.

Agenda
Naast de knop Nieuwsbrieven vindt u een Agenda. Daarin staan alle vakanties, vrije dagen, evenementen en uitstapjes die al gepland en bekend zijn. Omdat niet alles aan het begin van het schooljaar bekend is, wordt de agenda regelmatig bijgewerkt.

Ziekmelding
De knop Ziekmelding kunt u gebruiken als uw kind niet naar school kan komen omdat hij/zij ziek is. Als u de gevraagde gegevens zorgvuldig invult en de melding verstuurt, komt de melding op school bij de juiste persoon aan. U kunt uw kind natuurlijk ook altijd telefonisch ziekmelden.

Hulpouders
Via de knop hulpouders kunt u zien waarvoor wij op school uw hulp kunnen gebruiken. Per gebeurtenis, uitstapje en dergelijke leest u hoeveel hulpouders wij denken nodig te hebben en wat er van hen verwacht wordt. Onder ieder item kunt u zich inschrijven om te helpen door uw gegevens in te vullen en te versturen met de app. Als opa of oma bijvoorbeeld wil helpen, kunt u de gegevens van degene die gaat helpen invullen.

Enquête
In het onderdeel Enquête hebben wij de mogelijkheid om uw mening te vragen. Zo kunnen we ons onderwijs en de school steeds beter afstemmen op uw wensen en behoeften.

Documenten
In het onderdeel Documenten, vindt u documenten van De Veldrakker, zoals bijvoorbeeld het inschrijfformullier, het verlofformulier en het omgangsprotocol.

Foto´s
Bij Foto´s kunnen wij foto´s van bijvoorbeeld activiteiten en uitstapjes met u delen. Ze zijn in de app alleen zichtbaar voor ouders en verzorgers van De Veldrakker en komen dus niet openbaar te staan zoals dat op bijvoorbeeld Facebook wel het geval is.

Gespreksplanner
De gespreksplanner gebruiken we voor het inplannen van 10-minutengesprekken. Hij wordt actief rond de tijd dat de rapporten meegegeven worden. Om hem te kunnen gebruiken, krijgt u rond die tijd een code toegestuurd, waarmee u in de gespreksplanner komt. U krijgt dan een overzicht van de dagen en tijden die u kunt kiezen voor het 10-minutengesprek over uw kind(eren).

Bel de school
U hoeft nooit meer het telefoonnummer van de school te zoeken door de functie ´Bel de school´. Als u op dit knopje tikt verschijnt het nummer van de school meteen in uw scherm en hoeft u alleen nog maar op ´bel´ te tikken.

App instellen

Downloaden en inloggen
U kunt de app downloaden in de Appstore van Apple als u een IPhone heeft en in de Playstore van Google als u een Android-toestel heeft. U vindt hem door te zoeken op Veldrakker. Zodra u door de school als gebruiker bent toegevoegd, krijgt u een e-mail met inloggegevens zodat u kunt inloggen. Alleen ouders/verzorgers van leerlingen krijgen inloggegevens voor de app. Heeft u uw inloggegevens niet (meer)? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Zelf instellingen beheren

Links bovenaan uw scherm ziet u een menu-symbooltje. Door daarop te tikken haalt u nog meer functies van de app tevoorschijn, zoals onder andere Instellingen: Hier kunt u aangeven van welke groepen u berichten wilt ontvangen. Hier vinkt u de groep(en) van uw kind(eren) aan en eventuele andere groepen waarvan u berichten wilt ontvangen. Algemene berichten die naar de hele school verzonden worden, ontvangt u in ieder geval.

Pushberichten

Rechts bovenaan het scherm van uw telefoon ziet u een envelopje staan. Via dit envelopje gaat u naar de pushberichten die wij verzenden op het moment dat we iets toevoegen aan de app. Als u op het envelopje tikt, ziet u een lijst van wat er is toegevoegd aan de app. Door op een item te tikken, kunt u het meteen openen, maar u kunt het natuurlijk ook gewoon vinden via het hoofdmenu.