Een kijkje over de grens

In elke groep een kijkje over de grens.

Ook op het gebied van Engels en internationalisering kijken wij waar het beter kan. Op de Veldrakker krijgen onze leerlingen in groep 8 al vele jaren de kans om te ervaren hoe het is om op fysieke uitwisseling te gaan naar leeftijdsgenoten in Duitsland, waar zij in het gezin van hun maatje verblijven en waar zij ook andersom een maatje thuis ontvangen. Zij bekijken en ervaren hun leefomgeving, brengen een bezoek aan de school en nemen zo kennis van verschillen en overeenkomsten. Hierdoor ontstaan vaak vriendschappen voor het leven. Tijdens de pandemie is dit contact waar mogelijk aangepast naar een online contact, vanwege lockdowns in beide landen.

Digitale uitwisseling

Maar ook digitale uitwisselingen zijn de Veldrakker niet vreemd: onze vakleerkracht Helen de Lange is al vele jaren ambassadeur van eTwinning en hierdoor hebben we al aardig wat projecten op onze naam staan in verschillende groepen. Veel leerkrachten waren al nieuwsgierig, maar nu gaan wij op de Veldrakker van start met een doorgaande lijn voor internationaliseringsactiviteiten: van groep 1 t/m groep 8 bieden wij onze leerlingen een kijkje over de grens met behulp van eTwinning.

eTwinning

eTwinning is de online community voor leerkrachten in Europa. Middels het online platform treffen leerkrachten elkaar met als doel het onderwijsaanbod te verrijken met internationaliseringsactiviteiten voor hun leerlingen. Dit kan over van alles gaan, bijvoorbeeld over iets wat leerlingen zich afvragen: Hoe vieren leerlingen in andere landen een verjaardag? Hoe is dat in vergelijking met ons in Nederland?

Thema’s

Een eTwinningproject kan ook betrekking hebben op een bepaald thema. Op de Veldrakker combineren wij dit graag met thema’s die wij in het Engels aanbieden, zodat het leren van de taal betekenisvoller wordt. Als we het thema “pets” behandelen, is het natuurlijk leuk om te weten welke huisdieren er zoal gehouden worden over de grens. Het is ook interessant om daar dan vragen over te stellen aan een leeftijdsgenootje dat ook zojuist geleerd heeft hoe je dit kunt bespreken in het Engels. In de bovenbouw kan bijvoorbeeld de schrijfvaardigheid goed geoefend worden door een brief te schrijven over je hobbies, maar is het spelen van een spelletje met een klas in Noorwegen wel extra leuk.

Doorgaande lijn

Vanaf nu dus met een doorgaande lijn. Alle leerkrachten gaan met hun groep aan de slag met eTwinning. Zo wordt het samenwerken met leerlingen in andere landen steeds normaler: dit sluit naadloos aan bij onze aandacht voor wereldburgerschap, waarbij we onze leerlingen willen leren hoe leuk het is om een betrokken en open houding naar anderen toe te hebben.