Engels vanaf 4 jaar

Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen een half uur per week Engels van een vakleerkracht. Daarnaast zijn er in iedere groep extra Engelse momenten, waarop door de groepsleerkracht een aantal lessen in het Engels wordt gegeven. In de lagere groepen gaat het vooral om het communiceren in een andere taal. Groep 7 en 8 krijgen iedere week nog een aanvullende les van hun groepsleerkracht. De kinderen van groep 8 sluiten hun Engels af met een certificaat. Hiervoor is, in samenwerking met het Anna van Rijncollege, voor vier onderdelen een theoretische en praktische toets ontwikkeld.

 

Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijk aanleren. Wij bouwen dit in de loop van de jaren spelenderwijs op met aansprekende activiteiten en uitdagend lesmateriaal. Van boekjes, spelletjes en liedjes in de onderbouw naar het leren spreken, lezen en schrijven in de bovenbouw.

 

We willen dat mensen zich kunnen handhaven en ontplooien in een multi-etnische samenleving. Met vroeg vreemde talen onderwijs investeren we in toekomst van onze leerlingen; een toekomst die meer en meer internationaal georiënteerd zal zijn….. a bright future!

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vroeg vreemde talen onderwijs niet alleen goed is voor de beheersing van die vreemde talen, maar óók voor de beheersing van het Nederlands.