Kernwaarden

 

Kindvriendelijk

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dat doen we bijvoorbeeld door onze lessen zo goed mogelijk af te stemmen op de niveaus van de individuele kinderen, bijvoorbeeld door te werken met tablets. Daarnaast zijn er ieder schooljaar festiviteiten en activiteiten: van Sinterklaas, Kerst en Pasen tot de seizoensfeesten, schoolreizen en excursies. Ons aanbod en de individuele aanpak hebben een positief effect op de ontwikkeling van onze kinderen. In onze positieve sfeer krijgt ieder kind de mogelijkheid om te groeien.

 

Innovatief

Wij streven er voortdurend naar innovatief te zijn in wat we denken en doen. We maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen als deze ons onderwijs kunnen versterken. In alle lokalen gebruiken we bijvoorbeeld digitale schoolborden. De groepen 3 t/m 8 werken met chromebooks (laptops) en de groepen 4 t/m 8 werken daarnaast voor een aantal onderdelen van taal en rekenen met tablets.

Alle kinderen krijgen bovendien al vanaf groep 1 Engels van een vakleerkracht.

 

Resultaatgericht

In alles wat wij doen, streven we naar de hoogst haalbare resultaten. Toetsen worden geanalyseerd en de resultaten worden gebruikt om het onderwijs nóg beter af te stemmen op de mogelijkheden van kinderen. De school prijst zich gelukkig met het feit dat de eindresultaten al jarenlang boven het landelijk gemiddelde liggen. U kunt de resultaten van onze school en alle andere basisscholen vinden op www.scholenopdekaart.nl.