Extra begeleiding

Als een kind extra begeleiding nodig heeft, wordt afgestemd of dit binnen de drie instructieniveaus (basis-verrijkt-verdiept) in de groep past of dat andere aanvullende begeleiding nodig is. Dit kan op school, maar ook thuis. Afstemming vindt plaats in overleg met de leerkracht, de Intern Begeleider (IB’er) en de ouders. De Intern Begeleider is de coördinator van de leerlingenzorg; zij is daar specifiek voor opgeleid. Zij maakt ook deel uit van het IB-netwerk van de stichting Robijn en heeft de meeste contacten met het samenwerkingsverband Profi Pendi (www.profipendi.nl), waarbij diverse aangesloten instanties externe ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast kunnen ouders ook  voor zaken betreffende het sociaal emotionele  welzijn van hun kind terecht bij de IB’er.