Omgangsbeleid

Veiligheid door respect en regels

De Veldrakker is een veilige omgeving voor kinderen om in op te groeien. Wij streven naar vrijheid met duidelijke grenzen. De algemeen geldende normen en waarden zijn daarbij het uitgangspunt. Onze duidelijke gedragsregels gelden voor kinderen, ouders en leerkrachten. Pesten proberen wij in samenspraak met ouders te voorkomen. De gedragsregels zijn zichtbaar gemaakt in ons omgangsprotocol. Dit protocol hangt in ieder lokaal en bij iedere ingang van de school.

Leefstijl (onze sociaal- emotionele vaardigheidsmethode)

Vanaf groep 1 werken wij met de methode “Leefstijl” voor het aanleren van sociale vaardigheden. Zo zorgen wij ervoor dat leerlingen op een positieve en respectvolle manier met elkaar om leren gaan en dat ze zich goed voelen in de groep. Leefstijl blijkt effectief de zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. In deze lesmethode staat de groep centraal. De kinderen leren omgaan met hun eigen emoties (zoals boosheid, blijdschap, verdriet, teleurstelling) en met die van de ander.

 

Gedragscode bestuur

Stichting Robijn, het bestuur van de openbare scholen in Nieuwegein en IJsselstein, heeft een gedragscode opgesteld om te zorgen voor een veilige school voor iedereen. Hierin staat hoe personeelsleden en hulpouders omgaan met elkaar en met de kinderen. Het bestuur van Stichting Robijn maakt zich sterk voor een prettig en professioneel werkklimaat voor personeel en leerlingen. Dit klimaat is gebaseerd op respect, verantwoordelijkheid en samenwerken.

 

Respect

Iedereen in de wereld heeft het recht waardig en respectvol te leven. Met andere woorden: niet apart maar samen. Wij (de kinderen, ouders en leerkrachten), hebben respect voor elkaar, onze omgeving en ons zelf. Het motto hierbij is: “Doe niets bij een ander dat je zelf niet wilt”.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is accepteren wat gedaan kan en moet worden en dat zo goed mogelijk doen. Wij (de kinderen, ouders en leerkrachten), zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor de afspraken die wij samen maken. Hier zijn wij ook op aanspreekbaar.

Samenwerken

Samenwerken is het werken aan een gemeenschappelijk doel. Wij (de kinderen, ouders, en leerkrachten), streven naar een goed evenwicht tussen geven en nemen met respect voor jezelf en de ander.

Wilt u meer weten over de inhoud van de gedragscode, dan kunt u de gedragscode op school inkijken. U vindt hem ook op de website van Stichting Robijn www.stichtingrobijn.nl.