Onderwijsinhoud

Groep 1 en 2

De kleuters van groep 1-2 werken met ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels en spelletjes waarmee ze bijvoorbeeld kleuren leren. Als de leerkracht met alle kinderen tegelijk praat, zitten zij meestal in een kring. Na een korte instructie gaan de kinderen aan het werk. Er wordt gewerkt in de thema-hoeken (huishoek, bouwhoek, enz.). Daarnaast oefenen de kleuters hun motorische vaardigheden in het speellokaal en op het schoolplein.

De kinderen leren spelenderwijs begrippen en vaardigheden aan de hand van thema’s. Daarnaast doen ze voorbereidende taal-, reken- en schrijfactiviteiten. Voor de oudste kleuters is er ook voorbereidend schrijf- , taal- en rekenmateriaal, gericht op de doorgaande lijn naar groep 3. Vanaf dag één krijgen onze leerlingen Engels van een vakleerkracht. Dat begint in de kleuterklas met het spelenderwijs aanleren van losse woordjes.

Om u kennis te laten maken met het werk van uw kind, organiseren we een aantal keren per jaar een inloophalfuur in groep 1-2:  ouders kunnen (van half negen tot negen uur) samen met hun kind in de klas spelen/werken. Zo maakt ook u kennis met de manier waarop wij werken en met de materialen. De data vindt u in de jaarkalender en op de website.

Groep 3 en 4

De leerlingen krijgen steeds meer les in aparte vakken. Leren lezen, rekenen en schrijven staan centraal in groep 3.  Ze leren de letters en cijfers en er wordt gestart met het echte rekenen: optellen en aftrekken tot twintig.

In groep 4 wordt bij het lezen de inhoud belangrijker. Bij rekenen ligt de nadruk op het automatiseren van optellen en aftrekken tot honderd en de tafels van vermenigvuldiging. Verder is er aandacht voor vakken als natuur en verkeer. Bij taal wordt de kennis van de spellingsregels verder uitgebreid en bij schrijven leren ze de hoofdletters.

Vanaf groep 4 wordt er bij een aantal vakken gewerkt op tablets van Snappet. Hiermee oefenen de leerlingen de lesstof op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

 

Groep 5 t/m 8

In de groepen 5 t/m 8 leggen we meer nadruk op het toepassen en de inhoud van rekenen, taal en lezen.  Door spreekbeurten, werkstukken en opdrachten worden de leerlingen zelfstandiger. In groep 7 wordt het vak verkeer afgerond met een theoretisch en een praktisch verkeersexamen. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen nog een extra uur Engels. Wereldoriëntatie neemt een steeds grotere plaats in binnen het onderwijs aan deze groepen.

Lesmethodes»

Huiswerk»