Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is onderwijs dat ervoor zorgt dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt dit georganiseerd. Deze ondersteuning varieert van extra begeleiding, aangepast lesmateriaal en hulpmiddelen op een reguliere school, tot onderwijs op een speciale school.

 

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Binnen deze samenwerkingsverbanden maken zij afspraken over hoe elke leerling het onderwijs krijgt dat bij hem/haar past.

Wat doet een samenwerkingsverband?

De belangrijkste taak van een samenwerkingsverband van scholen is het maken en uitvoeren van een ondersteuningsplan. Hierin staat hoe alle leerlingen een passende plek op een school binnen het samenwerkingsverband krijgen.

 

Profi Pendi is het samenwerkingsverband waar onze school bij hoort. Meer informatie over Profi Pendi vindt u op de website www.profipendi.nl