Resultaten

De Veldrakker streeft naar optimale resultaten (het “persoonlijk record”). Onder andere met behulp van ons digitale kindvolgsysteem volgen we de prestaties van de kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan op De Veldrakker. De CITO-scores kunnen ouders ook inzien in de digitale portal, die rond de rapportgesprekken wordt opengesteld.

Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te controleren, worden van alle toetsen uit dit systeem gemiddelden berekend. Deze worden vergeleken met de landelijke normering. De uitslagen van de toetsen worden met de individuele leerkrachten, het hele team en de directie besproken.