Visie & Missie

 

“Wij geven onderwijs van nu voor de wereld van morgen!”   

We bereiden onze leerlingen op een kindvriendelijke wijze voor op hun toekomst: hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburger. Wij streven ernaar dat zij slagen voor het leven en niet alleen voor de toetsen. De Veldrakker is de springplank naar de toekomst.

 

Onze missie
De Veldrakker is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school staat open voor leerlingen ongeacht hun levensovertuiging, afkomst of geaardheid . Het is onze missie om leerlingen cognitief en sociaal te helpen ontwikkelen en ze zo voor te bereiden op een leven dat optimaal past bij hun mogelijkheden en talenten.

Naast rekenen en taal vinden we ook sociale- en creatieve vorming belangrijk. Op sociaal gebied leiden we de leerlingen op tot volwaardige en respectvolle burgers.