Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een enthousiaste club betrokken ouders die activiteiten op school organiseren en leerkrachten ondersteunen bij schoolactiviteiten zoals, Sinterklaas, Kerstmis, paasontbijt, project en sportactiviteiten. Tevens innen en beheren zij de vrijwillige ouderbijdrage. Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden:

Miranda Mulder, voorzitter
Marloes Pouw, secretaris
Anselie Stul, penningmeester
Bertina Elsing
Stefanie Verhoeven