Robijn

Stichting Robijn vormt het bevoegd gezag over 11 openbare basisscholen in Nieuwegein en IJsselstein. De stichting herbergt een grote verscheidenheid aan scholen, zoals drie scholen voor Daltononderwijs, een Jenaplanschool en een TOM-school. Stichting Robijn is eindverantwoordelijk voor de scholen op het gebied van onder andere financiën, huisvesting, personeelsbeleid en leeropbrengsten. Robijn wordt bestuurd door een fulltime bestuurder (Fred Teunissen), die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De bestuurder wordt ondersteund door een aantal beleidsmedewerkers op het gebied van financiën, ICT, PR en communicatie, huisvesting en personeel.

Bestuur Stichting Robijn
Postbus 474
3430 AL Nieuwegein
030-600 91 68
info@stichtingrobijn.nl
www.stichtingrobijn.nl