Team

Management

De dagelijkse leiding van de school is in handen van het managementteam bestaande uit: Ed Booms (directeur) en Betty Stüger (intern begeleider). De directeur is eindverantwoordelijk voor alle schoolzaken. Iedere schooldag is er een lid van het managementteam bereikbaar.

Schoolteam

Naast het managementteam bestaat ons schoolteam uit groepsleerkrachten, een vakleerkracht Engels (Helen de Lange), een vakleerkracht gym (Timon Mertens), een administratief medewerker (Marie-Louise van Heel) en een conciërge (Jan Lubbers). Ons team wordt regelmatig versterkt door stagiaires van verschillende opleidingen.

 

Groepen 2019-2020

1-2a       Margreet Hamoen

1-2b      Sandra Wildschut, Sharon Kalis

1-2c      Daniëlle van Blerk en Sanne Zwaan

1-2d     Monique Vrooman

3a         Dulet Kanne

3b        Elodie Blom en Marie-Louise Gieling

4a        Mark Broekhuizen

4b        Judith Scheepers, Willemijn de Heer

5a         Rik Schuurman

5b         Sarah Pepping

6a         Tinka de Bruijn en Maarten de Jong

6b         Myrthe van Beuningen

7           Rufus Timmermans, Miranda Kool

8          Lucille Hoelen

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de algehele ondersteuningsstructuur op onze school. Zij voert overleg met de groepsleerkrachten, de directie en ouders over de behaalde resultaten. Er wordt zowel gesproken over de leerstof en de vorderingen van de groep als over het sociale welbevinden en het gedrag van de leerlingen in de groep. Zodra een leerling structureel extra aandacht krijgt, worden de ouders ingelicht. Blijft het niveau van een leerling achter òf kan een leerling juist meer aan, dan maken de intern begeleider en de groepsleerkracht in afstemming met ouders en de leerling een plan van aanpak voor hulp in de klas. Als ouder kunt u altijd een afspraak maken om wensen en evt. zorgen te bespreken. Alle gegevens met betrekking tot uw kind zijn voor u ter inzage en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

[/one_half]