Team

Management

De dagelijkse leiding van de school is in handen van het managementteam bestaande uit: Eelco Dam (directeur) en de intern begeleider. De directeur is eindverantwoordelijk voor alle schoolzaken. Iedere schooldag is er een lid van het managementteam bereikbaar.

Schoolteam

Naast het managementteam bestaat ons schoolteam uit groepsleerkrachten, een vakleerkracht Engels (Helen de Lange), een vakleerkracht gym (Timon Mertens), een administratief medewerker (Marie-Louise van Heel) en een conciërge (Jan Lubbers). Ons team wordt regelmatig versterkt door stagiaires van verschillende opleidingen.