Financiën

Ouderbijdrage

Deze vrijwillige bijdrage is nodig voor de organisatie van feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de jaaropening en de sportdagen. De bijdrage is €32,50 per kind. U krijgt in september een bericht van de penningmeester van de oudervereniging. Na overleg is het ook mogelijk om in termijnen te betalen.

Als uw kind in de loop van het schooljaar op school komt, betaalt u niet het volledige bedrag: na 1 januari €15,00. Voor kinderen die na 1 mei op school komen hoeft voor dat schooljaar geen bijdrage betaald te worden.

 

Schoolreis/ schoolkamp

In het voorjaar gaan alle groepen op reis. De kosten van de schoolreis voor 1 t/m 7 zijn ongeveer € 25,00 à € 30,00 per leerling. U ontvangt daarover een brief met het rekeningnummer en de betalingstermijn. Het schoolkamp van groep 8 kost ongeveer €95,00. Dit kampgeld kan eventueel in termijnen worden betaald. Groep 8 gaat als afsluiting van de basisschoolperiode drie dagen op kamp. Voor alle overige excursies is een bedrag opgenomen in de ouderbijdrage.

Stichting Leergeld Nieuwegein

Deze stichting ondersteunt ouders en verzorgers met een minimum besteedbaar inkomen bij het betalen van onder andere de schoolreis en het schoolkamp. Website: www.leergeld.nl.

 

Sponsorbeleid

De Veldrakker heeft een Vriendenstichting die extra geld probeert te genereren om leuke activiteiten voor kinderen te organiseren en om extra materialen voor de school aan te kunnen schaffen. Donaties kunnen overgemaakt worden op: NL15INGB0006425806 tnv stichting Vrienden van de Veldrakker.

 

Net als alle andere scholen van Stichting Robijn houdt onze school zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ dat onder andere ondertekend is door de Vereniging Openbaar Onderwijs. In dit convenant staat beschreven wat scholen wel en niet mogen op het gebied van sponsoring. U kunt het convenant nalezen op de website van Stichting Robijn www.stichtingrobijn.nl.