Helpen op school

Ouderparticipatie

De betrokkenheid van ouders is een belangrijk onderdeel van de school. U kunt op verschillende manieren helpen. Wilt u helpen bij schoolactiviteiten, dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht of de directie. Wilt u helpen bij het beleid, dan kunt u zich bij verkiezingen opgeven voor de medezeggenschapsraad. Ook kunt u lid worden van de oudervereniging.