Schooltijden, roosters en vakantie

 

                                                             Gym rooster
maandag woensdag donderdag
groep 4a groep 3a groep 6a
groep 4b groep 3b groep 6b
groep 5b groep 5a groep 7
groep 8

De school hanteert een vijf-gelijke-dagen-model met een continurooster. Alle groepen gaan iedere dag van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Tussen de middag lunchen de kinderen samen met de leerkracht op school.

 

 

Vakanties en studiedagen 2019-2020

Herfstvakantie ma 21 okt 2019 t/m vrij 25 okt 2019
Studiedag                          vrijdag 06 december 2019
Kerstvakantie ma 23 dec 2019 t/m zo 03 jan 2020
Studiedag                          woensdag 05 februari 2020
Voorjaarsvakantie ma 24 feb 2019 t/m vrij 28 feb 2020
Pasen vrij 10 apr 2020 t/m ma 13 apr 2020
Meivakantie ma 20 apr 2020 t/m di 05 mei 2020
Studiedag                          vrijdag 15 mei 2020
Hemelvaart do 21 en vrij 22 mei 2020
Pinksteren ma 01 juni 2020
Studiedag                          dinsdag 02 juni 2020
Studiedag                          vrijdag 17 juli 2020
Zomervakantie ma 20 juli 2020 t/m vrij 28 aug 2020