Schooltijden, roosters en vakantie

                                                             Gym rooster
maandag woensdag donderdag
groep 4a groep 3a groep 6a
groep 4b groep 3b groep 6b
groep 5b groep 5a groep 7
groep 8

De school hanteert een vijf-gelijke-dagen-model met een continurooster. Alle groepen gaan iedere dag van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Tussen de middag lunchen de kinderen samen met de leerkracht op school.

Vakanties 2020-2021

18 juli t/m 30 augustus 2020    Zomervakantie
17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020    Herfstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021    Kerstvakantie
20 februari 2021 t/m 28 februari 2021    Voorjaarsvakantie
2 april 2021 t/m 5 april 2021    Pasen
24 april 2021 t/m 9 mei 2021    Meivakantie (incl. Koningsdag op 27 april)
13 en 14 mei 2021    Hemelvaartsvakantie
24 mei 2021    2e Pinksterdag
17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021    Zomervakantie