Privacy

Sinds 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken en dus ook voor scholen.

Een bovenschoolse werkgroep van Stichting Robijn is hard aan het werk om Robijn en haar scholen AVG-proof te maken.

De actuele stand van zaken en de privacy documenten vindt u op de website van Stichting Robijn.